Как се ползва сейф с електронна ключалка?

Как се ползва сейф с електронна ключалка?

Заключваща система на офис сейф с електронно заключване S25E

Сейф с ел.заключване

 

1.Как се избира код

Код за сейф

A.При отворен сейф натиснете червения бутон, който се намира от вътрешната страна на врата. Ще се чуят два сигнала и ще светне жълта лампичка (10 сек.).

B.Въведете нов код с дължина от 3 до 8 цифри и натиснете бутон “B”. За потвърждение на новият код ще се чуят два сигнала.

 

2. Затваряне и заключване на сейфа

Заключване на сейф Завъртете ръкохватката по посока обратна на часовниковата стрелка и сейфът ще се заключи автоматично.

 

3. Отваряне на сейфа

Отваряне на сейф

A.Въведете кода за отключване и натиснете бутон “B”, зелената лампичка ще светне.

B.Завъртете ръкохватката по посока на часовниковата стрелка и в рамките на 5 секунди вратата ще се отвори.

C.Ако въведеният код е невалиден, жълтата лампичка ще премига и ще се чуе кратък звуков сигнал. Потребителят трябва да въведе нов правилен код.

ВНИМАНИЕ: При въвеждане на неправилен код 3 пъти, бравата блокира за 20 секунди.

 

4.Смяна на батерията

Смяна на батерията на сейф Ако червената и зелената лампички светят докато сейфът е отворен, това означа, че батериите трябва да бъдат сменени. За да се уверите, че те са поставени правилно след замяната ги тествайте преди да затворите вратата. Използвайте 4 бр. АА алкални батерии.

 

5. Използване на авариен ключ в случай на забравен код или изтощени батерии

Аварийно отваряне на сейф Отстранете капачето до клавиатурата и ще откриете ключалка за аварийно отключване. Използвайте ключовете от комплекта и отключете вратата.

 

← назад