Инструкции за експлоатация на сейф с механична и секретна ключалка

Инструкции за експлоатация на сейф с механична и секретна ключалка

Работа с шифрова (механична) ключалка.

1. Отваряне на вратата

 •  Завъртете надясно механичната ключалка така, че първата цифра от комбинацията за отключване да премине през отметката 3 пъти, като на четвъртия път да спре на нея.
 •  След това завъртете наляво 2 оборота от първата цифра и спрете на третия оборот на втората цифра от кода.
 •  Завъртете надясно от втората цифра 1 оборот и спрете на втория оборот на третата цифра.
 •  Завъртете наляво за четвъртата цифра, спрете я точно на отметката, маркирана в червен цвят на механичната ключалка. Не е необходимо завъртане на оборот.
 •  След като сте избрали комбинацията от 4 цифри, използвайте секретния ключ за отключване на вратата. Завъртете и дръжката по посока на часовниковата стрелка за да отворите вратата.

 • 2. Затваряне на вратата

 •  Затворете вратата, използвайте секретната ключалка и заключете сейфа с нея.
 •  Завъртете механичната ключалка за повече от 4 оборота. Вратата вече е заключена успешно.
 •  След като заключите със секретния ключ и го извадите от ключалката задължително завъртете механичната ключалка в произволна посока няколко пъти.

 • 3. Допълнителни бележки

 •  При неправилно въвеждане на някоя от цифрите, сейфът няма да се отвори и е необходимо да се започне отначало.
 •  Ако при завъртане на механичната ключалка пропуснете да спрете на цифрата, която е необходима, трябва да започнете отначало.

 • ВНИМАНИЕ: Кода за отключване на Вашия сейф е написан на сертификата, който получавате заедно с тази инструкция. Той е фабрично зададен и не подлежи на подмяна.

  ← назад