Политика за защита на личните данни

SEIFOVETE.com изисква от Вас само данните, които са необходими за успешното изпълняване на Вашата поръчка – имейл, име, адрес, телефон и данни за фактура. Фирмата собственик на SEIFOVETE.com, ЕТ „БИБИ – Милен Маринов“ е регистрирана като администратор на лични данни с удостоверение № 313087.

SEIFOVETE.com няма достъп до паролата, която е въвел потребителя при регистрация. При забравена парола може да се използва следния линк за възстановяване: https://seifovete.com/забравена-парола

Фирмата няма право да предоставя личните данни на потребителя на трети страни с изключение на следните случаи:

  1. При предоставяне на име, адрес и телефон на потребителя на куриерска компания, за да се осъществи доставка на поръчаната стока.

  2. При поискване на информацията от оправомощени органи съгласно Българското законодателство.
Серификат